یخچال فریزر کار نمی کند

چرا یخچال فریزر کار نمی‌کند؟

یخچال فریزر ۲۴ ساعت ۷ روز در هفته و ۳۶۵ روز در سال به سختی کار می‌کند تا مواد غذایی شما مانند شیر، نوشیدنی‌ها، دسرها، مواد غذایی یخ‌زده، سالم و تازه بمانند و هم شما غذایی تازه داشته باشید. ادامه مطلب