ارور ها و کد خطا های پکیج تمام برندها و مدل ها را شرح میدیم بوتان ایران رادیاتور آلزان فرولی مرکوری پلار تاچی ایساتیس اخگر بوش باکسی

تمام ارورها و کد خطاهای پکیج تمام برندها و مدل ها

اگر پکیج شما کد خطا یا ارور نشان می دهد، ما در این مطلب تمام ارور های پکیج بوتان ایران رادیاتور آلزان فرولی مرکوری پلار تاچی ایساتیس اخگر بوش تمام مدل ها را برای شما توضیح می دهیم ، شما میتوانید از جدول های زیر ارور پکیج خودتان را پیدا کنید اگر ارور شما یا مدل پکیج شما در جدول ها نیست در کادر پایین سوال و ارور تان را بپرسید تا علت را برای شما شرح دهیم ،گروه ایران سرویس سعی میکند تا مشتریان تا آنجا که ممکن است اطلاعات بیشتری داشته باشند.

در ادامه لیستی از کامل ترین بانک ارور پکیج و کلیه کدهای خطایی را که می‌تواند در یک پکیج با برند‌های مطرح ایجاد شود ، تهیه کرده ایم. اگر پکیج شما خطایی را نشان می‌دهد ، برای عیب یابی پکیج دیواری با یک مهندس ثبت شده زرین سرویس تماس بگیرید. ما خدمات تعمبر اضطراری را نیز ارائه می‌دهیم . مهندسان ما در نزدیکی شما خواهند بود. ما می‌دانیم که یک پکیج می‌تواند ناامید کننده باشد اما نگران نباشید و با ما همراه باشید.

کامل ترین لیست ارور پکیج ها تمام برند ها و تمام مدل ها

در زیر لیستی از متداول ترین و کامل ترین بانک ارور پکیج و عملی که باید انجام دهید پیدا خواهید کرد. اگر ارور پکیج همچنان ادامه داشته باشد یا مسئله ای را نشان ندهد که می‌توانید خودتان آن را برطرف کنید ، لطفاً با تعمیرکار ما در زرین سرویس تماس بگیرید.
همچنین می‌توانید با ما از طریق همین سایت ارتباط برقرار نمایید و یکی از مهندسان متخصص ارور پکیج را ملاقات کنید.

 • پکیج بوتان

ارور و کد خطا پکیج بوتان

کامل ترین بانک ارور پکیج

کامل ترین لیست ارور پکیج بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین می‌توانید جهت تعمیرات پکیج بوتان به سایت ما سر بزنید.

عیبخطا
روشنی مشعلچراغ سبز ثابت
دستگاه در حالت استند بای است.چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش
پرشر آب دچار نقص است.چراغ سبر چشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن ۰.۵ ثانیه خاموش
ترموستات حد قطع شده استچراغ قرمز چشمک زن
Ntc گرمایش و ترمستات دود قطع است.چراغ قرمز ثابت
فعال بودن حالت حداکثر توان گرمایشیچراغ زرد چشمک زن
قطع بودن ntcچراغ زرد ثابت

 

لیست ارور و کد خطا پکیج بوتان مدل پارما و بیتا

عیبخطا
ntc آب مصرفی دچار مشکل استچراغ سبز و قرمز ثابت
ترموستات حد قطع شده استچراغ قرمز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش
ntc گرمایش دچار اختلال استچراغ قرمز ۰.۲ ثانیه روشن و ۰.۲ ثانیه خاموش
پرشر آب و پرشر دود قطع استچراغ سبز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش

ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

عیبکد خطا
عدم تشکیل شعلهE01
ترموستات حد فعال استE02
پرشر دود فعال استE03
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده استE04
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده استE04
Ntc آب گرم مصرفی قطع استE06
Ntc آب گرمایش قطع استE07
قبل از فرمان برد شعله بوجود می آیدE011
کافی نبودن فشار آب گرمایشچشمک زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایشADJ

ارور پکیج بوتان مدل CV

عیبکد خطا
قطع گاز و عدم تشکیل شعلهE1
ترموستات حد فعال استE2
پرشر دود پس از ۲ دقیقه وارد عمل خواهد شدE3
مدولاتور شیر گاز دچار خطا استE4
ntc مدار گرمایش دچار مشکل استE5
ntc مدار آب گرم مصرفی دچار مشکل استE6
پرشر دود پیش از روشن شدن فن وصل استE7
ترموستات اتاقی دچار اختلال استE8
دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه افزایش یافته استE9
نرم افزار دود دچار مشکل شده استE13
پرشر دود مشکل داردE15
ترموستات دود فعال استE17
مبدل اصلی یخ زده استE25
پرشور آب دچار خطاستE27
مدار برق رسانی شیر گاز دچار اختلال شده استE29
خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاهE99

ارور پکیج بوتان مدل روما

عیبکد خطا
حس نکردن شعله توسط حسگرA01
اختلال در ترمستاتA02
پرشر دود عمل نموده استA03
اشکال در پرشر آبA04
خرابی بردA05
Ntc مصرفA06
Ntc گرمایشA07
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده استA11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایشADJ
اشکال در پرشر دود کش ۱۰ دقیقهچشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب
اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقهچشمک زن زمستانه و تابستانه
 • پکیج ایران رادیاتور

ارور و کد خطا پکیج ایران رادیاتور

کامل ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌های آنالوگ را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین می‌توانید جهت تعمیرات پکیج ایران رادیاتور به سایت ما سر بزنید.

 (m24ff      e24ff     eco22ff    b24ff)

عیبکد خطا
خرابی برد کنترل۴۰.۳۰
فعال بودن ترمستات ایمنی ۱۰۵۸۰
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه۷۰
سنسور شعله (یون)۷۰.۸۰
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن۶۰.۸۰
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن۶۰.۷۰
باز شدن سنسور آب گرم۵۰.۸۰
اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم۵۰.۷۰
سنسور شوفاز مدار قطع شده۵۰.۷۰.۸۰
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده۶۰.۵۰
دمای آب معمولی است اما ترموستات قطع شده است۴۰.۷۰.۸۰
پرشر سوئیچ آب باز است۴۰.۷۰
سنسور دود باز است۴۰.۸۰
فن کار نمی کند اما پرشر باز است.۴۰.۶۰.۸۰
فن کار نمی کند پرشر هوا بسته است .۴۰.۶۰.۷۰

 

ارور و کد خطا پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K

عیبکد خطا
سیستم یخ زدگیAF
قطع شدن پرشر سوییچ آبE1
عیب یابی شعله یونE2
ترموستات حدی ۱۰۵ درجه استE8
نشست دود به محیطE10
برد الکترونیک خراب استE99-E30-E12
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده استE31
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده استE32
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده استE41
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده استE42
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است.E50
فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد.E51
نوسان ولتاژ برقE91
ترمستات حدی ۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمستور طبیعی است.E81

 

ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L

عیبکد خطا
قطع شدن پرشر سوییچ آبE1
یون حین کار عیب یابی شودE2
ترموستات حدی ۱۰۵ درجه استE8
نشت دود به محیطE10
برد الکترونیک خراب استE30 E12
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژE31
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژE32
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفیE41
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است .E50
پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد اما فن روشن است.E51
ترموستات حدی ۱۰۵ کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی می باشدE81
گرمای پکیج بالا تر ار ۸۹ و کمتر از ۱۰۵ استE88

 

 • پکیج بوش

ارور و کد خطا پکیج بوشکامل ترین بانک ارور پکیج

تمامی ارور های پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت

عیبکد خطا
حس گر دود خراب و یا سیم آن قطع است.A3
پکیج بدون فن است اما حسگر دود فعال استA4
اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر ntcA6
ایراد در ntc مصرفیA7
قطع ارتباط can با بردA8
اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدلAA
قطع ارتباط بین TA211E یا RAM با بردAC
خرابی کلید کدB1
قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کارC1
قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاهC4
اشکال در پرشر سوئیچ دودC6
آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز استCA
قطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با بردCC
قطع شدن ارتباط بین پایه ۸ و ۹ ترمینالD3
اختلال در ntc گرمایشیE2
عملکرد ترموستات حدE9
شعله تشکیل نمی شودEA
اختلال در واحد کنترلF0
سیگنال اشتباه حسگر شعلهF7
سیگنال حسگر شعلهFA
فشار کلید RESETFD

 

 • پکیج باکسی

ارور و کد خطا پکیج باکسی

 

ارور پکیج باکسی مدل eco 3

عیبکد خطا
عدم تشکیل شعلهE01
فعال بودن کلید حرارتیE02
انسداد دودکشE03
عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودیE04
اخطار پرشر سوئیچ دودE05
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقیE06
اگر دستگاه را بیش از ۵ بار متوالی ریست شودE08
فشار آب مدار گرمایش پایین استE10
دما به علت عدم گردش آب پایین استE25
نبود شعله اولیه و نرسیدن آب سنسور شعلهE35
اعلام کد ۳۸ در مدت کمتر از ۸/۵ دقیقه به طور متوالی ۶ بارE43

 

ارور پکیج باکسی مدل LUNA 3

عیبکد خطا
فشار گاز پایین و نارسایی گاز ورودیE01
فعال بودن کلید حرارتیE02
ایراد پرشر سوئیچ دودE03
ایراد عملکرد ntc گرمایشE05
ایراد عملکرد ntc مصرفیE06
فشار آب مدار گرمایش پایین استE10
عدم عملکرد تروستات حد دستگاه در سیستم های گرمایشی از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایینE11
افزایش بیش از حد دماE25
ارتباط بین پانل صفحه نمایش و ترموستات محیطی برقرار نیستE31
شعله تشکیل نمی شودE35

 

 • پکیج اخگر

ارور و کد خطا پکیج اخگر

کد خطا ها و ارور پکیج اخگر مدل ARA

عیبکد خطا
ایراد در سنسور آب مصرفیF3
ایراد در سنسور شوفاژF4
اخطار حسگر یا یونF5
ایراد در لیمیت سوئیچ ۷۸ درجهF6
اشکال در سنسور دودF7
ایراد در لیمیت ۱۱۰ درجهF8

 

 • پکیج ایساتیس

 

ارور و کد خطا پکیج ایساتیسکامل ترین بانک ارور پکیج

کد خطا و ارور پکیج ایساتیس مدل ( NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF)

عیبکد خطا
فشار آب مدار گرمایش پایین استE1
شعله تشکیل نمی شودE2
ایراد در عملکرد ntc گرمایشE3
ایراد در عملکرد ntc مصرفیE4
ایراد پرشر سوئیچ دودE6
کلید حرارتی فعال استE7
ارتباط برد اصلی با صفحه نمایش برقرار نیستE8
محل جامپر s4 را تغییر دهیدE9
جابه جایی جامپر یا دیپ سوئیچ بر روی برد اصلیEE

 

 • پکیج تاچی

کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ A

عیبکد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعلهE1
افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژE2
انسداد دودکشE3
فشار اب مدار گرمایش پایین استE4
اشکال در NTC مصرفیE6
NTC اشکال در گرمایشE7

کد خطا و ارور پکیج تاچی تیپ B

عیبکد خطا
کنترل شیر گازE1
خراب بودن پرشرسوییچ فنE2
قطع شدن کابل ارتباطیE3
اختلال در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقیE4
معیوب بودن آی سی برد کنترلE5
(NTC )دمای آب گرم خراب استE6
(NTC )دمای مدار گرمایش خراب استE7
برد کنترل خراب استE8
مانومتر آب خراب است و لوله مسی متصل به آن مسدود اند.E9

کد خطا ارور پکیج تاچی تیپ C

عیبکد خطا
اشکال در تهویهE1
اشکال درسنسور گرمایشیE2
اشکال در سنسور آب گرم بهداشتیE3
اشکال به علت داغ شدن بیش از حدE4
اشکال در مدار شیر گازE5
اشکال در احتراقE6
اشکال در شعلهE7
اشکال در فشار گازE8
اشکال به علت یخ زدگیE9
اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدنEB
اشکال در برد الکتریکیEC
اشکال کمبود فشار آبEP

 

 • پکیج پلار

ارور و کد خطا پکیج پلار

 

کد خطا و ارور پکیج پلار مدل اوشن استار

عیبکد خطا
ایراد سنسور آب سرد ورودیE0
فشار آب در مدار گرمایش کم استE1
عدم تشکیل شعلهE2
ایراد در NTC گرمایشE3
ایراد در NTC مصرفیE4
خطای دودکشE6
دمای بیش از حد مدار گرمایشE7
انتخاب میکروسوئیچ های بردEE

کد خطا و لیست ارور پکیج پلار مدل لاکی استار

عیبکد خطا
اخطار سنسور آب سرد ورودیE0
فشار آب در مدار گرمایش پایین استE1
عدم تشکیل شعلهE2
ایراد در NTC گرمایشE3
ایراد در NTC مصرفیE4
ایراد دودکشE6
دمای بیش از حد مدار گرمایشE7
انتخاب میکروسوئیچ های بردEE

 

 • ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

عیبکد خطا
عدم تشخیص شعله با نبود گازE1
دما بالای ۱۰۵ درجه سنسور حدE2
ایراد فن یا سوئیچ ایمنی دودکشE3
آب داخل دستگاه کم استE4
سنسور آبگرم مصرفی خرابیE6
خرابی سنسور رفت گرمایشE7
توجه به جلوگیری از یخ زدگیE9
توجه به رسوب زدایی مبدلE10

 

 • ارور پکیج فرولی

ارور و کد خطا پکیج فرولی

لیست ارور پکیج فرولی

عیبکد خطا
عدم روشن بودن مشعلA01
وجود علامت شعله در صورت خاموشی مشعلA02
عملکرد سنسور اطمینانA03
عملکرد ترموستات دودF04
اختلال در عملکرد فنF05
شعله در هر ده دقیقه ۶ بار خاموش می شودA06
دمای مبدل حرارتی بیش از حد افزایش یافته استF08
اشکال در شیر گازA09
خطا در سنسور اول مدار شوفاژF10
خطا در سنسور مدار آب گرم بهداشتیF11
خطا در سنسور آب گرم بهداشتیF12
خطا در سنسور اطمینان مدار شوفاژF14
ایراد در شیر گازA16
اختلال در کنترل احتراقF20
احتراق غیر طبیعیA21
ولتاژ برق مصرفی کمتر از ۱۷۰ ولت استF34
در فرکانس برق مصرفی نوسان موجود استF35
مدار شوفاژ دارای فشاری کم استF37
خطاحسگر (دماسنج) خارجیF39
خطادر موقعیت سنسورهاA41
اخطار در سنسور دوگانهF42
عملکرد سیستم حفاظت از مبدل حرارتیF43
خطا در سیم پیچ تدریجی شیر گازF50
حفاظت از مدار دودکش / هوای احتراقA51

 

 • پکیج آلزان

لیست ارور پکیج

ارور و کد خطا پکیج آلزان

 

کد خطا و ارور پکیج آلزان مدل میتوس

عیبکد خطا
خطا در تشکیل شعلهE01
خطا در سنسور حدE02
خطا پرشر فنE03
خطا در پرشر آبE04
NTC گرمایش دچار اختلال استE05
NTC آبگرم مصرفی دچار اختلال استE06
خاموش کردن دستگاه تا حافظه پر شودE22
نوسان برق ورودیE40
ایراد در محفظه احتراقE72
بوبین ماژالاتور باید تعویض شودE76
ولتاژ ورودی دچار نقص استE77
ایراد NTC گرمایشE78

سوالات در مورد ارور پکیج خودتان را در کادر زیر بنویسید !!! پاسخ میدهیم

هر آنچه که در ذهنتان است درباره پکیج از ما بپرسید ؟

نظر شما چیست؟‌
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره
(6 رای, متوسط: 4,17 از 5)
Loading...

8 دیدگاه

 • فرشاد

  سلام وقت بخیر ما شماره درجه پکیچ رو امروز آوردیم پایین رو ۴۲ بعد چن ساعت اومدیم خونه ابگرم باز کردییم اب گرم نمیشد و پکیچ اخطار E1 رو میگه ؟!

  • مدیر سایت

   سلام برند و مدل پکیج خود را ذکر کنید.

   • فرشاد

    سلام پکیچ ایساتیس مدل new26

 • عباس عسگری

  سلام درمورد ارور های پکیج پادورا هم راهنمایی کنین ممنون

  • مدیر سایت

   سلام لیست ارور های پکیج پادوا padova و کد خطا ها و راهکار های برطرف کردن آنها به ایمیل شما ارسال شد.

 • فرشاد

  سلام وقت بخیر چگونه پکیچ ایساتیس خود رو بارگیری کنم ؟، هشدار خطا E1میدهد ؟؟

 • Mohammad

  سلام خسته نباشید بی زحمت میشه کد خطاهای پادوا و لاگونا برا من هم بفرستین و یا اپلکیشنی معرفی کنید که کد خطاها رو داشته باشه من خودم داشتم اسمش هم بانک ارور بود برنامه جامعی بود انواع پکیج و کولرگازی و ماشیین لباسشویی کد خطاهاشو داشت ولی گوشیمو دزدیدن دیگه نتونستم نصب کنم ممنونم میشم راهنمایی کنید 🌹🙏

  • مدیر سایت

   سلام لیست کامل ارور های پکیج پادوا و لاگونا همراه با تصاویر و رفع کامل کد خطاها به ایمیل شما ارسال شد اگر سوال دیگری داشتید همین صفحهه بپرسید.

 • دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *