کرج، مهرشهر

176 48 325 - 026

فردیس، محمدشهر

600 60 365 - 026

ملارد شهریار اندیشه

755 74 651 - 021

اسلام‌شهر رباط‌کریم پرند

848 93 566 - 021

خدمات پس از فروش
لیست ارور ماشین ظرفشویی

لیست ارور های ماشین ظرفشویی‌ تمام برند ها

در این مطلب گروه ایران سرویس لیستی از ارورهای ماشین ظرفشویی برای برندهای مختلف به همراه توضیحات و روش‌های احتمالی رفع آن‌ها آورده است:

علت ارور ها و کد خطاهای ماشین ظرفشویی

 

ارور های ماشین ظرفشویی ال جی (LG)

 1. OE: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 2. IE: مشکل ورود آب – بررسی شیلنگ‌های ورودی و فیلترها.
 3. FE: سطح آب بیش از حد – چک کردن شیر ورودی آب و سنسور سطح آب.
 4. LE: خطای موتور – بررسی موتور و اتصالات آن.
 5. HE: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.

ارور های ماشین ظرفشویی سامسونگ (Samsung)

 1. ۴E: مشکل در تأمین آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. ۵E: مشکل در تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. LE: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 4. HE: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 5. bE: مشکل در دکمه‌های کنترل – بررسی پنل کنترل و اتصالات.

ارور های ماشین ظرفشویی بکو (Beko)

 1. E01: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E02: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E03: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E04: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E05: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی دوو (Daewoo)

 1. E1: مشکل در تأمین آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی بوش (Bosch)

 1. E15: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 2. E09: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 3. E24: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 4. E25: مسدود شدن پمپ تخلیه – بررسی و تمیز کردن پمپ تخلیه.
 5. E22: مشکل فیلتر – تمیز کردن فیلترهای داخلی.

ارور های ماشین ظرفشویی زیرووات (Zerowatt)

 1. E01: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E02: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E03: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E04: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E05: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی AEG

 1. i20: مشکل در تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 2. i30: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 3. i50: مشکل در موتور – بررسی موتور و اتصالات آن.
 4. i60: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 5. iF0: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.

ارور های ماشین ظرفشویی زیمنس (Siemens)

 1. E15: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 2. E09: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 3. E24: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 4. E25: مسدود شدن پمپ تخلیه – بررسی و تمیز کردن پمپ تخلیه.
 5. E22: مشکل فیلتر – تمیز کردن فیلترهای داخلی.

ارور های ماشین ظرفشویی زانوسی (Zanussi)

 1. i20: مشکل در تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 2. i30: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 3. i50: مشکل در موتور – بررسی موتور و اتصالات آن.
 4. i60: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 5. iF0: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.

ارور های ماشین ظرفشویی بهی (Beko)

 1. E01: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E02: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E03: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E04: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E05: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی مرسی

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی زاروتی (Zarotti)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی کرال

 1. E01: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E02: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E03: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E04: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E05: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی فاگور (Fagor)

 1. F1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. F2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. F3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. F4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. F5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی یوروتک (Eurotech)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی مجیک (Magic)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی گرنیه (Gorenje)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی لوفرا (Lofra)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی لتو (Leto)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی اگنس (Agnis)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی شارپ (Sharp)

 1. F1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. F2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. F3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. F4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. F5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی موریس (Morris)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی مدیا (Midea)

 1. E1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. E2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. E3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. E4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. E5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن.

ارور های ماشین ظرفشویی مایتگ (Maytag)

 1. F1: مشکل در ورودی آب – بررسی شیر ورودی و فیلترها.
 2. F2: مشکل تخلیه آب – بررسی پمپ تخلیه و لوله‌ها.
 3. F3: مشکل در هیتر – بررسی المنت گرمایشی و ترموستات.
 4. F4: نشتی آب – بررسی شلنگ‌ها و اتصالات داخلی.
 5. F5: مشکل در سنسور دما – بررسی سنسور دما و اتصالات آن

نتیجه‌گیری

برای هر برند و مدل ماشین ظرفشویی، ارورهای مختلفی ممکن است رخ دهد که نیازمند بررسی دقیق و تعمیر توسط تکنسین‌های مجرب هستند. توجه به ارورهای نمایش داده شده و انجام اقدامات لازم می‌تواند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند و عمر دستگاه را افزایش دهد. در صورت بروز هرگونه ارور، بهتر است به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید یا با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت گروه ایران سرویس مراجعه نمایید و یا از طریق خطوط ارتباطی با کارشناسان این مجموعه در زمینه سرویس و تعمیرات لوازم خانگی مشورت های لازم را داشته باشید .

نمایندگی تعمیر و خدمات پس از فروش یخچال ماشین لباسشویی ظرفشویی کولر گازی اجاق گاز ماکروفر جاروبرقی در کرج مهرشهر عظیمیه فردیس ملارد صفادشت مارلیک شهریار اسلامشهر رباط کریم پرند

هر سوالی در مورد ماشین ظرفشویی دارید در کادر زیر بنویسید پاسخ می دهیم

نظر شما چیست؟‌
۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره
(2 رای, متوسط: 5,00 از 5)
Loading...

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزهای تعطیل با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۰۳۱۶۸۰۴ 📞

۰۹۰۱۶۲۵۹۸۳۳ 📞

۰۹۳۹۶۶۰۸۸۹۱ 📞

در ایام تعطیلات برای تعمیرات فوری شبانه‌روزی از سفارش آنلاین استفاده کنید.

سفارش آنلاین